Menu Search

Sara Flynn

b. 1971

Artist

Sara Flynn Hipped Vessel, 2019

Porcelain, 33.5 cm (h)
(SF-0268)

Artist

Sara Flynn Flection Vessel, 2019

Porcelain, 29.5 cm (h)
(SF-0266)

Artist

Sara Flynn Looped Low Flection Vessel, 2019

Porcelain, 19 cm (h)
(SF-0262)

Artist

Sara Flynn Shoulder Vessel, 2019

Porcelain, 13.3 cm (h)
(SF-0254)

Artist

Sara Flynn Ipseity Vessel, 2019

Porcelain, 21 cm (h)
(SF-0255)

Artist

Sara Flynn Shoulder Vessel, 2019

Porcelain, 13.5 cm (h)
(SF-0267)

Artist

Sara Flynn Flection Vessel, 2018

porcelain, 21 cm (h)
(SF-0228)

Artist

Sara Flynn Hipped Vessel, 2019

Porcelain, 29 cm (h)
(SF-0264)

Artist

Sara Flynn Flection Vessel, 2018

porcelain, 31 cm (h)
(SF-0247)

Artist

Sara Flynn Spine-Camber Vessel, 2019

Porcelain, 12 cm (h)
(SF-0261)

Artist

Sara Flynn Untitled, 2017

Bronze, 62.5 cm (h)
(SF-0205)

Artist

Sara Flynn Flection Vessel, 2018

porcelain, 28.5 cm (h)
(SF-0249)

Artist

Sara Flynn Untitled, 2017

Bronze, 34 cm (h)
(SF-0206)

Artist

Sara Flynn Untitled, 2018

Bronze, 16.5 cm (h)
(SF-0250)

Artist

Sara Flynn Camber Vessel, 2018

porcelain, 21 cm (h)
(SF-0233)

Artist

Sara Flynn Camber Vessel, 2018

porcelain, 25 cm (h)
(SF-0225)

Artist

Sara Flynn Camber Vessel, 2018

porcelain, 23 cm (h)
(SF-0236)